DHL-stafetten, onsdag 2018


Tilmelding til DHL-stafetten, onsdag 2018 i Kildeparken ved Aalborg Banegård den 29/8 2018 kl. 18.00.
Du kan tilmelde dig online indtil den 29/5 2018.


Onlinetilmeldingen er lukket!

Hvis du ønsker at høre om muligheden for at eftertilmelde dig, kontakt da løbsledelsen på nedenstående email.


Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med DHL-stafetten, onsdag 2018, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne og sponsorer, herunder også til markedsføringsformål.
Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.
De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af DHL-stafetten, onsdag 2018 For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst løbsarrangøren.