Coronapolitik

For at sikre at klubben opererer forsvarligt efter gældende retningslinjer, har vi her samlet retningslinjer og krav til træning og klubaktiviteter. Vi vil løbende opdatere restriktioner og retningslinjer og anbefaler trænere, atleter og forældre jævnligt at følge med herinde.

GÆLDENDE CORONARETNINGSLINJER

Aalborg Atletik & Motioner er som elite- og bredde motionsklub sit ansvar bevidst i genåbningen af Danmark. Derfor vil du til enhver tid kunne finde de gældende retningslinjer som klubben afvikler sine aktiviteter efter lige her.

>> Coronaregler gældende i klubhuset fra d. 01.07.2021 <<

Kun adgang for medlemmer med gyldigt coronapas – gælder både træning, møder o.l. 

  • børn og unge under 18 år dog undtaget for coronapas.

En træner SKAL tjekke at ALLE aktive fra og med 18 år har et gyldigt coronapas inden indendørstræning påbegyndes.

Aktive, der træner på egen hånd: Der vil dagligt ske stikprøvekontrol af coronapas.
AAMs trænere, bestyrelsesmedlemmer og personale er bemyndiget til at tjekke coronapas.

Kan man ikke fremvise gyldigt coronapas, bliver man bortvist.
I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et medlem. 

Træning og ophold med følgende vigtige begrænsninger;

Tydelig afstand mellem træningsgrupper

Ingen træning på tværs af træningsgrupper og ingen trænere i flere grupper

Respektér lokalernes maksimumkapacitet 

  • Siddende aktiviteter: max. 1 pers. pr. 2 m^2 og min. 1 m ml. aktive

  • Øvrige aktiviteter: max 1 pers. pr 4 m^2 

Respektér indendørs forsamlingsforbud (max. 250 pers.)

Hvis ikke der er plads når du kommer, må du vente til der bliver plads (”først-til-mølle”), dog skal atletikholdenes eftermiddags-bookinger i vægtlokalet respekteres

Husk afspritning før og efter brug af redskaber, husk mundbind i omklædning og andre steder, når ikke der trænes.

Procedure ved positiv coronatest hos medlemmer i AAM

Vi har en forventning om at vi som klub bliver informeret direkte af medlemmer eller forældre til medlemmer, der har en positiv coronatest.

Hvis du som træner bliver bekendt med, at et medlem er testet positiv kontaktes kommunikations-medarbejderen eller sportschefen, der vil være behjælpelige med kommunikationen rundt i klubben.

Træneren undersøger:

  • Hvornår er den aktive testet positiv?

  • Har den aktive symptomer og hvis ja, hvornår er de registreret første gang?

  • Hvornår har den aktive været i kontakt med sin træner og træningsgruppe/klubmedlemmer og/eller trænet indendørs på Skovdalen. Dette registreres i perioden fra 48 timer før første symptom eller – hvis den medlemmet ikke har symptomer – 48 timer før den positive test blev taget.

  • Er det ok med den smittede, at vi offentliggør dennes navn?

Træneren meddeler den aktive, at vi forventer at denne afstår fra fremmøde i Skovdalen (både inde og ude) samt fysisk kontakt med træner og træningskammerater indtil en raskmelding foreligger.

 

Klubbens opgaver og ansvar:

Har medlemmet været i klubben og/eller haft kontakt* med sin træner eller medlemmer i sin træningsgruppe/træningsgrupper i den periode der er defineret ovenfor gøres følgende:

  • Træningsgruppen eller træningsgrupperne oplyses om ved hvilke træninger vedkommende har deltaget i og særligt hvornår vedkommende har trænet indendørs.

  • Træningen i grupperne suspenderes i en uge fra informationen om sygdom indløber og trænere og atleter, der har trænet med den aktive, opfordres til at gå i selvisolation og få lavet en PCR-test på 4. og 6. dagene efter seneste møde med den smittede.

  • Øvrige trænere og klubmedlemmer orienteres om hvornår vedkommende har trænet i klubhuset, således at disse selv kan vurdere om de bør tage særlige forholdsregler. 

NB: Navn på den smittede må kun oplyses efter aftale med den smittede (GDPR-regler).

*For smittede med symptomer på Covid-19 regnes kontakt-tiden fra 48 timer før personens symptomer startede og ellers 48 timer før den smittede fik foretaget den positive test.

 

Forholdsregler i relation til stævner:

Før et stævne opfordres alle deltagere, dommere mv. til at møde ind med et gyldigt coronapas.

Vi sørger for at have kontaktdata på alle stævnedeltagere, dommere mv.

I alle øvelser udpeges en corona-ansvarlig, der sikrer evt. manglende kontaktdata samt at øvelsesafviklingen sker forsvarligt.

Vi opfordrer alle deltagere, dommere mv. til at informere stævneledelsen i tilfælde af positiv test i dagene efter et stævne.

Stævneleder Julian Schlegel                                                       2485-6416         staevner@aalborgatletik.dk

Sportschef Thomas Nolan                                                           2347 9454        sportschef@aalborgatletik.dk