top of page

Coronapolitik

For at sikre at klubben opererer forsvarligt efter gældende retningslinjer, har vi her samlet retningslinjer og krav til træning og klubaktiviteter. Vi vil løbende opdatere restriktioner og retningslinjer og anbefaler trænere, atleter og forældre jævnligt at følge med herinde.

GÆLDENDE CORONARETNINGSLINJER

Sidst opdateret:

17. december 2021

Ud fra de gældende retningslinjer er alle indendørsaktiviteter aflyst fra søndag d. 19. december til d. 5. januar. Dette betyder, at indendørs træningsfaciliteter i Skovdalen er lukket. Undtaget er talent-/eliteatleter.
Klubben bestræber sig på at finde de bedst mulige løsnibger for de enkelte grupper. Udendørstræning er stadig mulig i denne periode med fokus på træning i mindre grupper og afstand.
Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir ved ophold i klubhuset (dog ikke under idrætsudøvelsen).

DIF's anbefalinger til idrætsforeninger:
• Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
• Forældre bedres om at aflevere deres børn udendørs (gælder for indendørstræning, når dette er muligt igen)
Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
• Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
• Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Procedure ved positiv coronatest hos medlemmer i AAM

Vi har en forventning om at vi som klub bliver informeret direkte af medlemmer eller forældre til medlemmer, der har en positiv coronatest.

Hvis du som træner bliver bekendt med, at et medlem er testet positiv kontaktes kommunikations-medarbejderen eller sportschefen, der vil være behjælpelige med kommunikationen rundt i klubben.

Træneren undersøger:

  • Hvornår er den aktive testet positiv?

  • Har den aktive symptomer og hvis ja, hvornår er de registreret første gang?

  • Hvornår har den aktive været i kontakt med sin træner og træningsgruppe/klubmedlemmer og/eller trænet indendørs på Skovdalen. Dette registreres i perioden fra 48 timer før første symptom eller – hvis den medlemmet ikke har symptomer – 48 timer før den positive test blev taget.

  • Er det ok med den smittede, at vi offentliggør dennes navn?

Træneren meddeler den aktive, at vi forventer at denne afstår fra fremmøde i Skovdalen (både inde og ude) samt fysisk kontakt med træner og træningskammerater indtil en raskmelding foreligger.

 

Klubbens opgaver og ansvar:

Har medlemmet været i klubben og/eller haft kontakt* med sin træner eller medlemmer i sin træningsgruppe/træningsgrupper i den periode der er defineret ovenfor gøres følgende:

  • Træningsgruppen eller træningsgrupperne oplyses om ved hvilke træninger vedkommende har deltaget i og særligt hvornår vedkommende har trænet indendørs.

  • Træningen i grupperne suspenderes i en uge fra informationen om sygdom indløber og trænere og atleter, der har trænet med den aktive, opfordres til at gå i selvisolation og få lavet en PCR-test på 4. og 6. dagene efter seneste møde med den smittede.

  • Øvrige trænere og klubmedlemmer orienteres om hvornår vedkommende har trænet i klubhuset, således at disse selv kan vurdere om de bør tage særlige forholdsregler. 

NB: Navn på den smittede må kun oplyses efter aftale med den smittede (GDPR-regler).

*For smittede med symptomer på Covid-19 regnes kontakt-tiden fra 48 timer før personens symptomer startede og ellers 48 timer før den smittede fik foretaget den positive test.

 

Forholdsregler i relation til stævner:

Før et stævne opfordres alle deltagere, dommere mv. til at møde ind med et gyldigt coronapas.

Vi sørger for at have kontaktdata på alle stævnedeltagere, dommere mv.

I alle øvelser udpeges en corona-ansvarlig, der sikrer evt. manglende kontaktdata samt at øvelsesafviklingen sker forsvarligt.

Vi opfordrer alle deltagere, dommere mv. til at informere stævneledelsen i tilfælde af positiv test i dagene efter et stævne.

Stævneleder Julian Schlegel                                                       2485-6416         staevner@aalborgatletik.dk

Sportschef Thomas Nolan                                                           2347 9454        sportschef@aalborgatletik.dk

bottom of page