Tumlinge OL i Skovdalen

Dato:

fredag den 21. april 2006

Fotograf:

Ole Ugilt Larsen