Generalforsamlingen udskydes til 7. april!

Som følge af den fortsatte nedlukning af Danmark har bestyrelsen besluttet at følge DIFs anbefalinger og, med henvisning til at forsamlingsforbuddet som følge af coronapandemien er nødretstilstand, afvige fra vedtægter og uskrevne foreningsregler og udsætte generalforsamlingen. Ny dato er ONSDAG d. 7. APRIL 2021 kl. 19.00 i Atletikhallen i Gigantium.

Bemærk at forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dette skal stadig regnes i forhold til den oprindelige planlagte dato for generalforsamlingens afholdelse, og således skal forslag være bestyrelsen i hænde senest i morgen ONSDAG d. 27. JANUAR 2021.

Som det sikkert er mange bekendt, stopper vores formand Peter Würtz efter to år på posten. Bestyrelsens kandidat til formandsposten er David Møller, som har meldt sit kandidatur til den spændende og krævende post. Bestyrelsen håber naturligvis på stor opbakning til David, og begrunder anbefalingen af David med hans mangeårige virke i klubben som både aktiv, træner og tidligere medarbejder og bestyrelsesmedlem. David er en unik kandidat, fordi han både har et indgående kendskab til motions-, ungdoms- og atletikafdelingen, samt et stort netværk i det kommunale system og til andre foreninger i byen og oplandet. Vi vil også kunne trække på hans viden og erfaring som konsulent for DGI Nordjylland og tidligere i Dansk Atletik. Sidst, men ikke mindst, vil David med sin behagelig væremåde, sit åbne sind, sit drive og naturlige nysgerrighed og daglige gang på Skovdalen blive en synlig formand, der kan være med til at udvikle foreningen i tid, hvor mange ting er under forandring. Vi skal være fremme i skoene for at følge med udviklingen og forblive relevante for en bred vifte af borgere i Aalborg – de unge, de ambitiøse atleter og den store, brede skare af motionister. Det projekt tror bestyrelsen på, David er manden der kan stå i spidsen for.

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle