top of page

Fritagelse for kontingent

Med henvisning til vedtægterne har Bestyrelsen besluttet at følgende fremadrettet er kontingentfritaget;

  • Æresmedlemmer

  • Bestyrelsesmedlemmer

  • Medlemmer af Sportsudvalg, Stævneudvalg, Motionsudvalg, Event-styregrupper og Sponsorudvalg samt Webmaster

  • Trænere og Ansatte

  • Børn af kontingentfritagne medlemmer til og med det år børnene fylder 18 år

Bestyrelsen har mulighed for i helt ekstraordinære tilfælde at bevilge kontingentfritagelse også for andre medlemmer, men det vil være undtagelsen. Vi har valgt at slå en streg i sandet og derfor vil medlemmer der helt eller delvist figurer som kontingentfritagne som følge af ”gamle aftaler” fremadrettet blive mødt med kontingentopkrævning.

Forhenværende trænere, bestyrelsesmedlemmer, frivillige m.fl. vil ligeledes helt naturligt blive opkrævet kontingent hvis de fremadrettet ønsker at være medlem i klubben.

bottom of page