top of page

MEDLEMSBETINGELSER

Alle der har lyst kan i udgangspunktet melde sig ind og blive medlem af Aalborg Atletik & Motion. Det er dog vigtigt at notere, at vi ikke ønsker medlemmer som udelukkende er medlem med henblik på at anvende klubbens motions- og vægtfaciliteter og således bruger klubben som et fitnesscenter. Du SKAL være tilknyttet enten et motionsløbehold eller en atletiktræningsgruppe.

Kontingentet opkræves halvårligt hhv. 1. februar og 1. august.  

 

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse betales desuden et indmeldelsesgebyr på kr. 300,- og for dette beløb får man en klub-t-shirt i lækker kvalitet samt mulighed for at få en nøglebrik, så klubhusets faciliteter kan benyttes også uden for de enkelte holds træningstider. 

 

Trinvis regulering af kontingentsatser ml. kontingentopkrævningsperioderne

Gældende for Motionister og Atletik U/14: 

  • Melder du dig ind i perioden 1. februar til 30. april eller 1. august til 31. oktober betales fuldt halvårligt medlemskab (pt. 500 kr.)

  • Melder du dig ind i perioden 1. maj til 30. juni og 1. november til 31. decemberbetales halvt halvårligt medlemskab (pt. 250 kr.)

  • Melder du dig ind i januar eller juli er medlemskabet gratis indtil 1. februar eller 1. august.

 

Gældende for Atletik 14+: 

  • Melder du dig ind i perioden 1. februar til 31. marts eller 1. august til 30. septemberbetales fuldt halvårligt medlemskab (pt. 900 kr.).

  • Melder du dig ind i perioden 1. april til 31. maj og 1. oktober til 30. november betalers2/3 halvårligt medlemskab (pt. 600 kr.)

  • Melder du dig ind i perioden 1. juni-30 juni og 1. december-31. december betales 1/3 halvårligt medlemskab (pt. 300 kr.).

Eksempel 1: En motionist, der melder sig ind d. 15. maj, betaler 300 kr. i indmeldelsesgebyr (og får en trøje) og 250 kr. i kontingent gældende frem til og med. 31. juli = 550 kr. 

1. august betales 500 kr. i almindeligt kontingent for perioden frem til og med 31. januar.

 

Eksempel 2: En motionist, der indmelder sig 3. januar, skal 1. februar betale 300 kr. i indmeldelsesgebyr (og får en trøje) og 500 kr. i kontingent frem til og med 31. juli = 800 kr. 

 

Eksempel 3: En Atletikudøver, der melder sig ind 15. oktober, skal betale 300 kr. i indmeldelsesgebyr (og får en trøje) og 600 kr. i kontingent gældende frem til og med 31. januar = 900 kr. 1. februar betales 900 kr. i almindeligt kontingent for perioden frem til og med 31. juli.

 

Refusion

Træner du i en gruppe beskrevet under menupunktet Atletik skal du melde dig ind som Atletikmedlem (evt. U/12) og ellers Motionsmedlem. Du kan i menupunkterne Atletik og Motion læse mere om hvad du kan forvente at få som medlem. Det er IKKE muligt at få refunderet hele eller dele af et betalt kontingent i tilfælde af at klubben ikke kan levere de beskrevne ydelser. Foreningen er et fællesskab for løbere og atletikudøvere, hvor alle har mulighed for at bidrage og øve indflydelse – ikke et kundeforhold, hvor det enkelte medlem har rettigheder til bestemte ydelser og kan forlange refusion, hvis ikke de leveres. 

 

Annullering af medlemsskab

Et medlemskab kan blive annulleret, hvis ikke du overholder klubbens vedtægter, politikker eller almindelige retningslinjer for god opførsel.

Udmeldelse

Ophør af medlemskab kan ske ved at sende en mail til kontor@aalborgatletik.dk eller ved at udmelde sig via Holdsport. Et medlemskab ophører ved udgangen af den periode, man senest har betalt for.  

Man kan IKKE få refunderet betalt kontingent hvis man ønsker at udmelde sig mellem to betalingsperioder, heller ikke i tilfælde af skader.  

bottom of page